Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

Triển khai, phổ biến Thông tư 25, 26 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/02, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT và Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm; Đội trưởng, Phó Đội trưởng các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, Hạt Kiểm lâm khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ; lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc (Chợ Đồn)...đã nghe triển khai, phổ biến các nội dung gồm: Triển khai, phổ biến các quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 và triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;

Giải thích từ ngữ, xác định số lượng, khối lượng lâm sản; bảng kê lâm sản; trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường; quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, bao gồm: Hồ sơ nguồn gốc lâm sản; hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước và xuất khẩu; hồ sơ lâm sản tại nơi chế biến, kinh doanh, cất giữ, nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng; quy định về đánh dấu mẫu vật; quy định về kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản...

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các đơn vị nắm rõ được các nội dung để áp dụng và thực hiện tốt Thông tư số 25 và Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022./.

Xem thêm