Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn:

Triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 07/7, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực như: Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Phong trào “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025”; Phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025...

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đơn vị Trưởng khối, lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, đơn vị Phó trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị ảnh 1

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đơn vị Trưởng khối, lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, đơn vị Phó trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị

Các đơn vị trong khối thi đua tổ chức sơ kết công tác xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 theo lộ trình kế hoạch đề ra, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong khối thi đua là điển hình tiên tiến được nhân rộng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn nhân dịp 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023). Đơn vị Báo Bắc Kạn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn (theo Quyết định số 770/QĐ-TTg, ngày 29/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Sau khi thảo luận các đơn vị trong Khối thi đua Các cơ quan Đảng đã thống nhất triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 cụ thể như: Tiếp tục tổ chức, triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, đổi mới nội dung và hình thức công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức phát động thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Triển khai các hoạt động chung của khối như giao lưu văn nghệ, thể thao theo kế hoạch đề ra nhằm gắn kết các đơn vị trong khối. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối về công tác thi đua, khen thưởng.../.

Xem thêm