Quân khu 1

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/01, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP), công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP, AN) năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu); lãnh đạo UBND, Công an của 6 tỉnh trên địa bàn; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện công tác QPĐP với nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Nổi bật là tập trung quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định; chỉ tiêu tuyển quân hoàn thành 100%. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân và GDQP, AN cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng đạt hiệu quả thiết thực; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dự và phát biểu tại hội nghị.

Để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng ở các địa phương sát với tình hình và có chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thống nhất cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Cụ thể: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn theo thẩm quyền, trách nhiệm ở các cấp. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, tổ chức xây dựng bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV đúng quy định của Bộ Tổng tham mưu. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp xã đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Triển khai thực hiện toàn diện công tác GDQP, AN. Chỉ đạo các Đoàn kinh tế quốc phòng triển khai có hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Kịp thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Quân khu giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem thêm