Triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác văn phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động nghiên cứu nắm vững các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tiếp nhận và xử lý 39.842 văn bản, soạn thảo và trình ký ban hành 16.618 văn bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết 66.056 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm. Tại trụ sở tiếp công dân thực hiện tiếp 32 lượt/34 công dân. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ… Các đơn thư kiến nghị của công dân đã được chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để tồn đọng.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin. Phục vụ chu đáo các đoàn khách đến thăm, làm việc với UBND tỉnh; phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị.

Năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để kịp thời cung cấp thông tin cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Chú trọng công tác cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; đẩy mạnh xử lý văn bản trên môi trường mạng, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, thời gian qua, các công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo cho hoạt động của UBND tỉnh được thông suốt. Văn phòng trở thành cầu nối quan trọng giữa UBND tỉnh với các cơ quan trung ương, các đơn vị, địa phương và các nhà đầu tư; đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, còn một số văn bản tham mưu chưa đạt tiến độ, chất lượng. Công tác theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị, sở, ngành, địa phương có lúc chưa kịp thời…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục lưu ý về công tác tham mưu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng để xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tăng cường phối hợp với các Văn phòng, các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng tham mưu để tổ chức các cuộc họp, lựa chọn đề xuất các vấn đề nêu ra tại cuộc họp, chuẩn bị nội dung tài liệu đầy đủ, chuẩn bị tốt nội dung thảo luận. Tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác hậu cần, đảm bảo chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng cần tiếp tục quan tâm, chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện tham mưu, phục vụ tốt hơn; từ đó, từng bước phấn đấu, trưởng thành trong công tác, đóng góp nguồn lực cán bộ cho tỉnh./.

Xem thêm