Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của tỉnh còn một số hạn chế như: Việc quản lý cán bộ, đảng viên tham gia các Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ở một số địa phương, cơ quan có lúc chưa chặt chẽ; một số địa phương thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa theo quy định; hoạt động của Ban tuyên giáo cơ sở còn hạn chế, chất lượng hoạt động chưa cao và không đồng đều…

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Để thực hiện tốt công tác năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo trước hết đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các địa phương; Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nhân rộng mô hình theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Nâng cao hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền báo chí, xuất bản; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác khoa giáo. Thực hiện tốt quy định học tập lý luận, chính trị; nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị. Tăng cường cơ chế phối hợp trong cung cấp thông tin. Cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp cần đổi mới lề lối, phong cách làm việc…

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 ảnh 3Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, có 03 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Việt Bắc

Xem thêm