Triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 27/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 ảnh 1

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của hội viên nhưng các cấp Hội đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ, hội viên chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng. Các cấp Hội tích cực trong các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường… Có 18/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2023, Hội tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Vận động kết nạp hội viên mới, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Tiếp tục hỗ trợ nông dân trong các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Triển khai tốt các chương trình, dự án. Vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ: Năm 2023 là năm diễn ra đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội cần tập trung vào công tác tổ chức đại hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Hỗ trợ hiệu quả hội viên trong sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm OCOP. Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương…/.

Xem thêm