Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận

Sáng 23/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành ủy để sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận ảnh 1

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; chỉ đạo kịp thời công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong thực thi công vụ. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Phong trào “Dân vận khéo” được quan tâm, toàn tỉnh có 2.011 mô hình, trong đó có 1.354 mô hình đăng ký mới, 657 mô hình duy trì. Các mô hình đã phát huy hiệu quả với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác dân dận, phong trào “Dân vận khéo”…

Bên cạnh kết quả đạt được, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên việc triển khai một số nhiệm vụ công việc theo kế hoạch phải điều chỉnh, tạm hoãn; một số cấp ủy địa phương còn chậm cụ thể hoá kế hoạch, chương trình về thực hiện công tác dân vận. Sự phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa một số cơ quan chưa được thường xuyên; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời… Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm được đề ra là: Cấp ủy, địa phương tiếp tục tăng cường, nắm chắc tình hình Nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tập trung phát triển sản xuất, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Tổng kết các kết luận, nghị quyết liên quan đến công tác dân vận. Tổ chức hội nghị biểu dương trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI. Tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo”, công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo kế hoạch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác dân vận trong 6 tháng vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, ngành Dân vận cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ban Dân vận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nghị quyết chuyên đề, cụ thể hoá ở cơ sở. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động thực hiện tốt việc thăm nắm tình hình Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Rà soát, đánh giá lại các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy chế mới cho phù hợp. Tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Y tế để đảm bảo vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh  tế - xã hội ở địa phương…/.

N.V

Xem thêm