Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền 6 tháng cuối năm

Sáng 20/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm; triển khai phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng 20/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm; triển khai phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đồng chí Lý Quang Vịnh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Xuân Thu- Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 21 cơ quan, tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 8 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 11 tổ chức hội được giao biên chế với tổng số biên chế có mặt là 1.451 công chức, 9.247 viên chức, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

Trong thời gian qua, công tác dân vận chính quyền luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động được phát huy; mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể được gắn bó; cán bộ, công chức, viên chức người lao động thấy rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định được trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Công tác dân vận chính quyền đã trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chủ trương về công tác dân vận đã đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và hành động của cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi tầng lớp nhân dân.  

 Nhiều ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, địa phương vào xây dựng các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Nhiều ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, địa phương vào xây dựng các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về những vấn đề còn tồn tại như: Việc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận đối lúc chưa kịp thời; cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận là kiêm nhiệm, vừa làm vừa tìm hiểu, học hỏi nên công tác dân vận nắm chưa sâu, kết quả chưa cao; công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác dân vận tuy đạt một số kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa được thường xuyên.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tuy có đổi mới về nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, song hiệu quả chưa cao. Công tác phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh trong nhân dân chưa kịp thời; các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tệ nạn xã hội, tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo vẫn còn kéo dài phức tạp. Tình hình dân tộc, tôn giáo vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; một số bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Từ những tồn tại nêu trên, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, xây dựng các giải pháp trong thời gian những tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân; nâng cao chất lượng Ban thanh tra nhân dân; cần nâng cao ý thức, thái độ của cán bộ đối với nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại; xây dựng tốt kế hoạch dân vận chính quyền hằng năm, phối hợp tốt với các cấp, đoàn thể trong giải quyết công việc; cần thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt các mô hình dân vận khéo.../.

Duy Khánh

Xem thêm