Triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2023

Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và phong trào "Dân vận khéo" tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở từng loại hình có nhiều tiến bộ, đã phát huy quyền làm chủ của người lao động và Nhân dân tham gia góp ý kiến, giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri, các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế như một số cấp ủy cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra đối với một số đơn vị trực thuộc còn hình thức, thiếu sâu sát…

Về phong trào “Dân vận khéo”, toàn tỉnh có 2.360 mô hình Dân vận khéo được đăng ký. Đến nay, có 10/11 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức họp xét, và có 1.106 mô hình được công nhận mô hình “Dân vận khéo” năm 2022, trong có 286 mô hình được công nhận là mô hình điển hình, 53 mô hình được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến, giải pháp vào Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở và Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của việc thực hiện QCDC và phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn. Bên cạnh đó cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, quyết định kiểm tra giám sát quá trình thực hiện QCDC ở các loại hình theo quy định. Thực hiện tốt quy chế tiếp xúc đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, nghiên cứu đề xuất đổi mới công tác kiểm tra theo chiều sâu, theo chuyên đề việc thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các thành viên trong Ban chỉ đạo chủ động trong việc kiểm tra, giám sát đơn vị được phân công phụ trách.

Đối với phong trào “Dân vận khéo”, đồng chí đề nghị cơ quan thường trực tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai phong trào. Quan tâm nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” để lan tỏa nhiều hơn, sâu rộng hơn góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị./.

Nông Vui

Xem thêm