Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 13/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị dự ước năm 2023 tỉnh có 23/26 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch, 03 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra. Các hoạt động kinh tế của tỉnh được duy trì, phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước đạt 6,33%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,45%; công nghiệp xây dựng tăng 9,16%; dịch vụ tăng hơn 7%. Thu nhập bình quân đầu người ước trên 50 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa báo cáo tại Hội nghị.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa báo cáo tại Hội nghị.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1 nghìn 773 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Nông nghiệp phát triển ổn định, sản lượng các cây trồng chính cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 8.500 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ; số lượt khách du lịch tăng gấp 02 lần so với năm 2022. Tỉnh đã hoàn thành và công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra các kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024 với 24 chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng kinh tế 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người/năm đạt 56 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.010 tỷ đồng; trồng rừng 3.485ha; phát triển mới 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; tăng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm mới cho 6.400 lao động; tỷ lệ giảm nghèo so với năm trước đạt 2 - 2,5%; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng ít nhất 01 bậc; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng ít nhất 01 bậc…

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Hội nghị đề ra một số giải pháp như: Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống cây trồng có lợi thế, đặc sản của địa phương; tổ chức lại sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý vật tư đầu vào và quá trình chăm sóc, quản lý sâu bệnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án, nhà máy công nghiệp hoạt động, đầu tư theo kế hoạch; tập trung đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và các công trình công nghiệp trọng điểm; chú trọng tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch và các dự án thuộc các chương trình MTQG về văn hóa, du lịch…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá cao tinh thần đổi mới, chủ động, tích cực của UBND các cấp trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm vừa qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện phải quyết liệt, linh hoạt; chủ động giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nắm chắc tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cần phải chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, năm 2024 là năm gần cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phục hồi, phát triển và đi lên của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có các giải pháp cụ thể, sát thực và hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình MTQG, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh và đời sống…/.

Xem thêm