Triển khai công tác việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 16/01, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết công tác việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và công tác dạy nghề năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể, đã thẩm định lương của 02 doanh nghiệp nhà nước và trình UBND tỉnh quyết định; tiếp nhận, thẩm định, cho ý kiến đối với nội quy lao động của 15 đơn vị; báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 06 đơn vị; tiếp nhận, thẩm định 1.706 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả tổng hợp trên phần mềm cập nhật dữ liệu xuất khẩu lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2023 tỉnh Bắc Kạn có 1.807 người đi làm việc ở nước ngoài (đạt 258% kế hoạch UBND tỉnh giao), tập trung chủ yếu ở thị trường Nhật Bản và Đài Loan.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức đào tạo miễn phí tiếng Hàn Quốc cho 102 trường hợp có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đã tham mưu UBND tỉnh trình sửa đổi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tổ chức 06 lớp tập huấn chuyên môn sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (04/10)...

Năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xác định tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quản lý lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp, chính sách về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của từng địa phương theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng việc làm; hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số. Tăng cường triển khai các dự án hỗ trợ đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động tại các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm, đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giáo dục nghề nghiệp.../.

Xem thêm