Triển khai công tác Tuyên giáo quý IV năm 2023

BBK - Sáng 03/10, tại huyện Na Rì, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong quý III năm 2023, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên giáo: Tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo chất lượng, đúng thời gian; chủ động định hướng, thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Công tác lý luận chính trị - lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Một số chi, đảng bộ cơ sở chưa quan tâm tới việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo quy định…

Đại biểu huyện Pác Nặm tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Đại biểu huyện Pác Nặm tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về những hạn chế, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác Tuyên giáo trong thời gian tới như: Các nội dung định hướng tuyên truyền theo tháng, quý có nội dung, tư liệu đi kèm để đảm bảo thông tin chính xác, đúng định hướng, thuận lợi cho các chi, đảng bộ cơ sở trong triển khai tuyên truyền. Triển khai mô hình tuyên giáo cơ sở cần có hướng dẫn chi tiết hơn để tránh chồng chéo với các mô hình dân vận khéo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023. Trong đó tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Thường xuyên kiện toàn, cung cấp thông tin và định hướng, theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên nắm tình hình tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm...

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, trả lời những ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động hơn nữa trong thăm nắm tình hình dư luận xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Quan tâm xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đầu năm; nhiệm vụ do cấp ủy yêu cầu để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2023.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung tham mưu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hội nghị không giấy, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ…

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025./.

Xem thêm