Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

Chiều 15/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm ảnh 1
 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên; tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường; công tác lý luận chính trị, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, chưa tạo sức lan toả trong xã hội. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề dư luận phản ánh có lúc, có nơi chưa kịp thời. Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử còn gặp khó khăn…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm được xác định gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đổi mới công tác quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Thường xuyên kiện toàn, theo dõi, đôn đốc duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội…

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà công tác tuyên giáo đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền cần được tiến hành linh hoạt; đảm bảo vận động Nhân dân vừa tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch. Thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí. Đối với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cần tham mưu kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu…

Dịp này, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 tập thể và 03 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021./.

N.V – Văn Lạ

Xem thêm