Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 16/01, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với đối tượng, mục đích tuyên truyền.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đã tổ chức được hơn 17.600 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện chủ động, tích cực trong việc tham mưu với UBND cùng cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên được rà soát, kiện toàn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên luôn được quan tâm củng cố, góp phần tích cực sớm đưa pháp luật đến với cán bộ và Nhân dân, nâng cao ý thức và nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu phát biểu ý kiến về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Đại biểu phát biểu ý kiến về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 7.483 hòa giải viên, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ. Trong năm, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 686 vụ, việc và đã hòa giải thành 527 vụ, việc (đạt tỷ lệ 76,8%), hòa giải không thành 155 vụ, việc (chiếm 22,5%), chưa giải quyết xong 04 vụ.

Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành kế hoạch xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. 08/08 UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật...

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... Đồng thời, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo ra nhiều kênh thông tin tiếp cận pháp luật của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, ngành cần có kế hoạch hằng năm, chủ động biên soạn, cung cấp thông tin cho cơ sở để tuyên truyền, phổ biến tới người dân.

Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên; áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền và lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Chú ý tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các đối tượng đặc thù. Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở bảo đảm theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục kịp thời.../.

Xem thêm