Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 25/02, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh.

Chiều 25/02, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh.

UB hop.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được tỉnh tiến hành từ rất sớm, chủ động. Sau khi nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2020, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh, lựa chọn đơn vị tư vấn giúp công tác lập quy hoạch được tiến hành theo đúng trình tự, đảm bảo tính khoa học. Hội nghị này là bước đầu tiên triển khai nhiệm vụ tới các sở, ngành, các huyện, thành phố để thống nhất các nội dung quy hoạch, tiến độ lập quy hoạch, nhiệm vụ của các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn phát triển thành tỉnh khá của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam) trình bày tổng quan về lập quy hoạch tỉnh (nội dung lập quy hoạch, phương pháp tiếp cận và phương pháp tích hợp); kết quả thực hiện khảo sát, thu thập thông tin phục lập quy hoạch tỉnh tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố (từ ngày 13/01/2021 đến ngày 21/01/2021); nội dung phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong xây dựng quy hoạch tỉnh.

Tiếp đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nội dung quy hoạch thực hiện theo các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, bao gồm các nội dung chủ yếu: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn. Đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước. Xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 24 nội dung đề xuất nghiên cứu các phương án quy hoạch đối với các sở, ngành, địa phương. Về tiến độ lập quy hoạch, dự kiến báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 3 trong tháng 10/2021; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương trong tháng 11/2021.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải chỉ đạo: Đề nghị các sở, ngành, địa phương coi việc thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đảm bảo theo kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện quy hoạch; kết hợp với đơn vị tư vấn nêu yêu cầu, kiểm tra, đôn đốc tiến độ để các nội dung được thực hiện theo đúng kế hoạch; chủ động liên hệ, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương theo ngành dọc để lồng ghép các nội dung của quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng trong quy hoạch tỉnh và ngược lại. Đề nghị đơn vị tư vấn bám sát tình hình thực tế của tỉnh để đánh giá môi trường chiến lược và tính liên vùng một cách chính xác trong quá trình triển khai lập quy hoạch, giúp tỉnh có quy hoạch phù hợp, có tính khả thi.../.

Quý Đôn

Xem thêm