Hội Khuyến học tỉnh:

Triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sáng 25/7, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ông Triệu Đức Lân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội những tháng cuối năm. ảnh 1

Ông Triệu Đức Lân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội những tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 70.714 hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt 84,4%; 47 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập” đạt 100%; 1.151 thôn, tổ nhân dân, tổ dân phố, tiểu khu đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập” đạt 89%; 375 cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập” đạt 98%. Các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều hưởng ứng tham gia xây dựng các mô hình học tập.

8/8 huyện, thành phố đã triển khai tập huấn phần mềm đánh giá mô hình “Công dân học tập”. Đến nay, toàn tỉnh có gần 22.000 tài khoản người dùng và trên 1.455 tài khoản quản lý trực tiếp các công dân; 42 đơn vị cấp tỉnh đăng ký tài khoản quản lý. Công tác phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Quỹ khuyến học được quan tâm xây dựng, vận động dưới nhiều hình thức; đến nay tổng Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 7,5 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; tuyên truyền, chủ trương, chính sách về xây dựng xã hội học tập; xây dựng mô hình “Công dân học tập”, giai đoạn 2021-2030.../.

Xem thêm