Triển khai công tác dân vận năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 25/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2023, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, khảo sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.206 lượt/1.280 người, tiếp nhận 2.678 đơn (73 đơn khiếu nại; 121 đơn tố cáo và 2.484 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh). Triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Trách nhiệm trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cấp, ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp và đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các kiến nghị; thông qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang được thực hiện hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở chủ động theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện dân chủ trên địa bàn; tích cực tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực hiện tốt. Hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, quán triệt triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế… của Tỉnh ủy về công tác dân vận tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của tỉnh có lúc chưa đồng bộ, chưa có nhiều đổi mới, nhất là trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trọng điểm và công tác phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những mặt đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2023, đề xuất giải pháp cho năm 2024.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đưa ra 7 chỉ tiêu chính để phấn đấu thực hiện năm 2024 và 05 nhóm giải pháp thực hiện gồm: Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Chú trọng triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh tới cơ sở, nâng cao vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ban Dân vận các cấp, Khối dân vận cơ sở tham mưu, triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác dân vận đạt được trong năm 2023 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đổi mới công tác dân vận, cụ thể hóa Đề án 06-ĐA/TU ngày 03/2/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm sát và chắc tình hình Nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Dân vận khéo”.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương…/.

Xem thêm