Triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp THPT

 

Vừa qua, Hội đồng chấm thi đã triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2014 chung cho cả hai hệ THPT và GDTX. Toàn tỉnh thành lập 01  Hội đồng chấm thi được tổ chức theo kế hoạch làm việc từ 04/6 đến 16/6, tại trường THCS Huyền Tụng (TXBK).

Tại Hội đồng chấm thi có 137 cán bộ tham gia Hội đồng chấm thi, 16 lãnh đạo, 05 thư ký; 13 thanh tra giám sát; 04 công an bảo vệ; 06 phục vụ; 01 y tế…Trong đó tổ chấm bài thi trắc nghiệm có 4 người; Tổ chấm kiểm tra có 11 người; Giám khảo chấm bài thi tự luận có 90 người.

Về cơ sở vật chất cho hội đồng như: phòng làm phách, phòng chấm trắc nghiệm, phòng chấm các môn tự luận, phòng chấm kiểm tra, các thiết bị phục vụ cho hoạt động của hội đồng chấm thi như máy chấm trắc nghiệm, máy tính, photocopy và các loại văn phòng phẩm…theo đúng quy định và đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tổ chức chấm thi theo đúng quy chế thi tốt nghiệp hiện hành.

Đảm bảo an toàn khu vực chấm thi, công tác chăm sóc sức khỏe cho Hội đồng chấm thi đã được chuẩn bị đầy đủ. Thanh tra giám sát các bộ phận trong Hội đồng chấm thi theo đúng chức năng, nhiệm vụ bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn công tác thanh tra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn như công an, y tế, điện lực…đảm bảo cho công tác chấm thi được thực hiện tốt.

Dự kiến ngày 18/6 sẽ công bố kết quả kỳ thi; ngày 24/6 các trường THPT sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.

Bích Ngọc

Xem thêm