Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 02/02, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) họp triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 02/02, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) họp triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Long Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất kế hoạch về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, thành viên các tiểu ban và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để tổ chức thành công, đúng luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.../.

D.K

Xem thêm