Tài chính - Ngân hàng:

Triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 25/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có văn bản chỉ đạo chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% (Ảnh: Agribank Bắc Kạn tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ).
Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% (Ảnh: Agribank Bắc Kạn tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

Theo nội dung của Văn bản 655/BKA-THNSKS, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn yêu cầu chi nhánh các ngân hàng thương mại giải ngân kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN; đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích, ngăn ngừa các rủi ro, trục lợi chính sách.

Cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhất là các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Đảm bảo hài hòa giữa việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2% và cho vay đối với các đối tượng khác, phù hợp với chiến lược kinh doanh và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Bên cạnh việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2%, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, áp dụng các điều kiện, thủ tục khác với quy định tại nghị định của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.../.

H.V

Xem thêm