Triển khai các nội dung phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 04/10, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Báo Bắc Kạn, Đài PTTH tỉnh để triển khai Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, cán bộ, phóng viên hai cơ quan báo chí của tỉnh nêu ý kiến với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về phương pháp phối hợp trao đổi, xử lý thông tin để tổ chức đăng phát kịp thời, đầy đủ, phong phú, chính xác các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước, trong và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Qua đó để cán bộ, công chức, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội theo Luật định.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, bám sát nội dung, chương trình kỳ họp để tăng cường thời lượng tuyên truyền về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trên các kênh phân phối thông tin./.

Xem thêm