Trao thiết bị cho các tổ hợp tác khai thác trứng kiến ở Ba Bể

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn vừa chuyển giao 03 thiết bị bảo ôn với tổng trị giá 21 triệu đồng cho 02 tổ hợp tác khai thác trứng kiến tại thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê và 01 tổ hợp tác khai thác trứng kiến thôn Nà Slải, xã Hoàng Trĩ (Ba Bể).

Trao thiết bị cho đại diện Tổ hợp tác khai thác trứng kiến thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê (Ba Bể).
Trao thiết bị cho đại diện Tổ hợp tác khai thác trứng kiến thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê (Ba Bể).

Hoạt động chuyển giao thiết bị thuộc Dự án khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể, do Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP - GEF SGP) tài trợ.

Thiết bị chuyên dụng sẽ góp phần giúp các tổ hợp tác đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, khai thác trứng kiến làm thực phẩm; hướng tới đưa bánh trứng kiến và trứng kiến trở thành hàng hóa đặc sản của địa phương, tạo thu nhập cho người dân trong vùng dự án./.

Anh Thúy

Xem thêm