Trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019

Sáng 17/7,  Văn phòng Điều phối nông thôn mới Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cấp đổi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2018 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019. Tham dự có hơn 30 đại biểu đại diện cho các cơ sở, hợp tác xã được trao Chứng nhận sản phẩm OCOP.

Sáng 17/7,  Văn phòng Điều phối nông thôn mới Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cấp đổi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2018 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019. Tham dự có hơn 30 đại biểu đại diện cho các cơ sở, hợp tác xã được trao Chứng nhận sản phẩm OCOP.

Trao giấy chứng nhận cho đại diện các cơ sở, HTX.
Trao giấy chứng nhận cho đại diện các cơ sở sản xuất, HTX.

Cụ thể, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (đã được công nhận năm 2018) cho 35 sản phẩm. Trong đó có 05 sản phẩm đạt tiểu chuẩn 4 sao, 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao; Giấy chứng nhận có thời hạn đến hết ngày 12/12/2021. Cấp Giấy chứng nhận cho 02 sản phẩm Trà Cà gai leo của HTX trồng và sản xuất dược liệu Bảo Châu (xã Văn Lang, Na Rì) và sản phẩm Gạo nếp Tân Sơn của HTX nông nghiệp sạch Tân Sơn (xã Tân Sơn, Chợ Mới), đạt tiêu chuẩn 3 sao trong năm 2019; Giấy chứng nhận có thời hạn đến hết ngày 10/01/2023./.
 

P-Q

Xem thêm