Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho đơn vị có số nộp ngân sách nhà nước cao nhất trong năm 2021

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn- đơn vị có số nộp ngân sách nhà nước cao nhất trong năm 2021.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho đơn vị có số nộp ngân sách nhà nước cao nhất trong năm 2021 ảnh 1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Xuân Thành- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao Bằng khen cho Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn.

Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn là một trong những đơn vị kinh doanh mặt hàng có điều kiện quan trọng, phục vụ cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải và hoạt động của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Liên tục nhiều năm qua, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn kinh doanh có hiệu quả, doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2021, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn đã nộp ngân sách nhà nước 134,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,2% trong tổng số thu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn được đánh giá là đơn vị chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế. Đây cũng là đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính sớm nhất trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Thành- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao kết quả nộp ngân sách nhà nước của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, của Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn nói riêng, góp phần quan trọng hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021./.

Nguyễn Thị Diệm

(Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn)

Xem thêm