TP. Bắc Kạn thực hiện các giải pháp bù đắp hụt thu ngân sách

Trong bối cảnh nguồn thu gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và giá nhiên liệu liên tục tăng... thành phố Bắc Kạn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu năm 2022.

Nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và gia xăng liên tục tăng từ đầu năm đến nay.
Nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và giá xăng liên tục tăng từ đầu năm đến nay.

Năm 2022, thành phố được giao thu ngân sách 188 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố thu đạt 79,2 tỷ đồng, ước 6 tháng thu đạt  94,7 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, bằng 190% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới, các chính sách giảm thuế trong năm, giảm thuế của doanh nghiệp trọng điểm… sẽ tác động lớn đến công tác thu ngân sách của thành phố. Trong khi đó, nguồn thu gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh vẫn chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, giá xăng liên tục tăng dẫn đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất tăng cao, việc xuất khẩu sản phẩm khoáng sản của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chính sách siết chặt biên giới để kiểm soát dịch bệnh; giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế của Nhà nước nhằm hỗ trợ và phục hồi sản xuất, kinh doanh…

Bên cạnh đó là những khó khăn bởi sự hụt thu do tác động của các chính sách giảm, gia hạn thuế như: Giảm thuế VAT 2% (từ 10% xuống 8%) theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP; giảm thuế VAT 2% xuống 1% trên doanh thu đối với xây dựng cơ bản vãng lai ngoài tỉnh; giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước đối với đơn vị phải thuê đất, mặt nước của Nhà nước; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021; giảm 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % theo doanh thu... Dự kiến hụt thu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn khoảng 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khả năng bù đắp hụt thu ở một số lĩnh vực thu thuế tốt như: Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương; thu từ doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh, phí - lệ phí và khả năng tăng thu từ kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ thuế của cơ quan Thuế; tăng thu thuế bảo vệ môi trường do tăng sản lượng tiêu thụ xăng dầu; tăng thu từ việc đẩy mạnh chống thất thu các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh bán hàng qua mạng, chế biến gỗ, sản xuất, chuyển nhượng bất động sản…

Để hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao năm 2022, bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước, trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch và giải pháp xử lý nợ thuế, tập trung xử lý đối với các khoản nợ thuế lớn, kéo dài; tăng cường phối hợp đôn đốc thu nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đảm bảo giảm số nợ thuế dưới chỉ tiêu giảm nợ được giao…

Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kạn chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương, cần có sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị... phấn đấu hoàn thành đạt và vượt thu ngân sách năm 2022./.

Duy Khánh

Xem thêm