TP. Bắc Kạn: Phổ biến Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND cho các hợp tác xã

Ngày 12/7, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức gặp mặt các hợp tác xã trên địa bàn để phổ biến Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

TP. Bắc Kạn: Phổ biến Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND cho các hợp tác xã ảnh 1

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn phổ biến Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND tỉnh cho các hợp tác xã trên địa bàn.

Đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã được phổ biến những nội dung quyết nghị và quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND tỉnh, như: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu kinh tế tập thể.

Thành phố Bắc Kạn hiện có 49 hợp tác xã. Từ đầu năm đến nay có 9 hợp tác xã dừng hoạt động, nguyên nhân do thiếu vốn, chưa tạo được chuỗi liên kết trong sản xuất, thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp… Sau khi nghe nội dung nghị quyết và hướng dẫn, đại diện các hợp tác xã đều cho rằng nghị quyết sẽ góp phần quan trọng giúp giải quyết khó khăn về nguồn vốn, tạo động lực cho các hợp tác xã mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Các hợp tác xã mong muốn tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ về quỹ đất sản xuất, kinh doanh theo giai đoạn, hỗ trợ tối đa nguồn vốn theo khả năng hoạt động của từng hợp tác xã…/.

Đồng Lai

Xem thêm