Thuế và cuộc sống:

TP. Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành thu ngân sách

Thời gian năm 2022 không còn nhiều, nhưng đến thời điểm này, TP.Bắc Kạn mới thu ngân sách đạt 72% kế hoạch.


Năm 2022, TP. Bắc Kạn được giao chỉ tiêu thu ngân sách 188 tỷ đồng. Tuy nhiên tính đến đầu tháng 12 (10/12) mới thu được 135,706 tỷ đồng, bằng 72,2% kế hoạch. Theo thông tin từ Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới, hiện thành phố còn thiếu khoảng 50 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ đồng tiền sử dụng đất, hơn 19 tỷ đồng thu ngoài quốc doanh. Trong số 19 tỷ đồng thu ngoài quốc doanh, dự ước trong tháng 12 sẽ thu được khoảng 10 tỷ đồng, còn 9 tỷ đồng hụt thu do bù, trừ, giãn hoãn thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 năm 2021 chuyển sang.

Để phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất, ngành thuế đang phối hợp với UBND thành phố và Chi cục thuế khu vực tích cực đôn đốc các khoản thu phát sinh ngoài quốc doanh và sẽ bù đắp tiền thuế đất vào khoản thu hụt (thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất và ghi thu, chi của khu dân cư Thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai)./.

Đồng Lai

Xem thêm