TP. Bắc Kạn: Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tại TP. Bắc Kạn, việc kết nạp đảng viên những năm gần đây chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Tổ công tác của Thành ủy Bắc Kạn dự sinh hoạt cùng Chi bộ tổ 7, Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên.
Tổ công tác của Thành ủy Bắc Kạn dự sinh hoạt cùng Chi bộ tổ 7, Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố đề ra mục tiêu mỗi năm kết nạp 90 quần chúng ưu tú vào Đảng. Còn theo Kế hoạch số 27/KH/TU ngày 11/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố được giao chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 110 đảng viên trở lên. Tuy nhiên năm 2021 thành phố chỉ kết nạp được 67 đảng viên. Năm 2022, đến thời điểm ngày 27/11, thành phố kết nạp được 69 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Chỉ tiêu tỉnh giao khá cao trong khi nguồn phát triển đảng viên ở cơ sở còn hạn chế. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt chi bộ và công tác thẩm tra, xác minh quần chúng ưu tú xin vào Đảng. Bước sang năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát tốt, song công tác phát triển đảng viên vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Đơn cử như Đảng bộ xã Dương Quang, năm 2021 kết nạp đảng viên đạt 4/8 chỉ tiêu được giao. Năm 2022 xã được giao chỉ tiêu kết nạp 12 đảng viên, nhưng đến nay mới có 01 hồ sơ đang trình Thành ủy xem xét thẩm định.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Cương, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy: Công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn bởi nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là thiếu nguồn kết nạp. Lực lượng tạo nguồn dồi dào nhất là đoàn viên, thanh niên thì thường đi làm ăn xa, hoặc mải sinh kế nên không thường xuyên sinh hoạt cùng các đoàn thể tại địa phương. Một bộ phận quần chúng chưa hiểu sâu sắc về mục đích, lý tưởng vào Đảng; còn do dự, chưa tự tin hoặc không muốn vào Đảng vì ngại gò bó…

Nhìn ở góc độ chủ quan, công tác phát triển đảng viên chưa đạt kết quả cao có phần trách nhiệm lớn của các cấp ủy địa phương. Các chi bộ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên nên không quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, vận động, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Một số tổ chức đoàn thể có tâm lý phó mặc, cho rằng việc tạo nguồn kết nạp đảng viên là của chi bộ.

Nông Thượng là đảng bộ xã thực hiện vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2021 và 2022 (mỗi năm kết nạp được 13/12 chỉ tiêu giao). Đồng chí Phượng Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Hiện trên 90% cán bộ lãnh đạo và các đoàn thể cấp thôn của địa phương là đảng viên. Mấu chốt để có thành công là phải nâng cao nhận thức cho đội ngũ bí thư chi bộ; đặc biệt chú ý tới nguồn kết nạp đảng. Ngoài các cán bộ cơ sở giữ chức danh, chúng tôi còn quan tâm, xem xét quần chúng ưu tú là ĐVTN đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc mới tốt nghiệp đại học trở về địa phương”…

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở và quần chúng nhân dân. Khi cán bộ cơ sở có trình độ và tâm huyết, họ sẽ nhận thức đúng đắn và quan tâm tới việc phát triển đảng viên. Quần chúng hiểu rõ được mục tiêu, lý tưởng khi vào Đảng sẽ không còn phải băn khoăn với câu hỏi vào Đảng để làm gì?, tại sao chúng ta nên phấn đấu vào Đảng?.

Phương pháp tuyên truyền cũng cần được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng quần chúng. Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tổ chức khảo sát nguồn kết nạp Đảng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Quán triệt các cấp ủy tiếp tục thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên; phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, chạy theo số lượng khi kết nạp đảng. ./.

Đăng Bách

Xem thêm