TP. Bắc Kạn: Khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình, dự án

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP. Bắc Kạn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chưa đạt kế hoạch.

TP. Bắc Kạn: Khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình, dự án ảnh 1
HĐND tỉnh giám sát kết quả thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án tại UBND TP. Bắc Kạn.

Từ năm 2017 đến nay, TP. Bắc Kạn đã được HĐND tỉnh thông qua 111 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án. Trong đó có 50 công trình, dự án thông qua tại 06 nghị quyết cuối năm và 61 công trình, dự án bổ sung trong các năm với tổng diện tích gần 1.200ha đất thu hồi. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 14 công trình, dự án đã và đang triển khai thực hiện thủ tục thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích hơn 768ha, chiếm 68,92% tổng diện tích được HĐND tỉnh thông qua.

Ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Các công trình, dự án trên địa bàn thành phố được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết từ năm 2017-2022 chưa có công trình, dự án nào bị thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các danh mục dự án thu hồi đất còn tồn tại, hạn chế như diện tích chuyển mục đích sử đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đạt tỷ lệ thấp so với số lượng công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua.

Nguyên nhân là khi đăng ký nhu cầu sử dụng đất một số công trình chưa xác định được chính xác quy mô, diện tích; một số công trình, dự án đã bố trí nguồn vốn và đăng ký danh mục nhưng khi triển khai không nhận được sự đồng thuận người dân (các khu tập kết rác thải tập trung phường Huyền Tụng; khu dân cư Phặc Tràng, xã Dương Quang).

Đoàn công tác giám sát thực tế tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn
HĐND tỉnh giám sát thực tế tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Mặt khác, công tác phối hợp giữa một số chủ đầu tư với địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ do các công trình, dự án có nhiều chủ đầu tư khác nhau, dẫn đến một số công trình đã đăng ký danh mục nhưng không thực hiện dự án, lại không bỏ ra khỏi danh mục. Việc tổ chức thực hiện một số công trình, dự án còn chậm do thực hiện theo trình tự thủ tục quy định Luật Đầu tư công, thời gian định giá đất cụ thể... nên làm chậm kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất.

Nhiều hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường nên phát sinh đơn thư phản ánh kiến nghị; còn có tình trạng người dân không phối hợp thực hiện công tác kiểm kê đất đai, tài sản để lập phương án bồi thường (phải tiến hành kiểm kê bắt buộc), không chấp hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Môt số chủ đầu tư trong quá trình thực hiện không bảo đảm theo các quy định của Luật Đất đai 2013 dẫn đến phải tiến hành xử phạt, như: Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc Kạn có trụ sở tại tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa quá trình thi công thực hiện dự án đã đổ đất, đá lên khu đất của Công ty Cổ phần 19-8 đã được giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Khu du lịch Thác Bạc – đèo Áng Toòng (giai đoạn I) tại tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, gây cản trở cho việc sử dụng đất của đơn vị khác, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính.

Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện việc quản lý đất đai sau thu hồi các dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những dự án trước đây do các bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư như: Dự án cải tạo Quốc lộ 3 sau khi hoàn thành chủ đầu tư không bàn giao lại cho địa phương quản lý nên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm sử dụng rồi xảy ra tranh chấp giữa các hộ dân. Công tác phối hợp giải quyết vướng mắc của người dân liên quan đến thu hồi đất của một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư còn chậm như: Công trình Thủy điện Thác Giềng 1, đến nay vẫn còn có đơn thư khiếu nại đang trong quá trình giải quyết.

Từ những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, thành phố Bắc Kạn đặt ra quyết tâm trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, đúng quy hoạch. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh để thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai, thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật và sử dụng có hiệu quả các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm để răn đe, góp phần bảo đảm kỷ cương và để thành phố tiếp tục có những bước tiến mới trong những năm tiếp theo./.

Văn Lạ

Xem thêm