TP. Bắc Kạn: Đón bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ

Ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ hội lớn để thành phố vươn mình, nâng tầm về mọi mặt trong thời gian tới.

Một góc thành phố Bắc Kạn hôm nay. (Ảnh: Trần Tuyến)
Một góc thành phố Bắc Kạn hôm nay. (Ảnh: Trần Tuyến)

Yêu cầu từ thực tiễn

Được công nhận là đô thị loại III từ năm 2012, đến tháng 3/2015 thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên các nguồn lực để xây dựng, phát triển thành phố và đạt được những kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao...

Tuy nhiên, hiện nay thành phố vẫn chưa đáp ứng được một số tiêu chuẩn về dân số, diện tích, đơn vị hành chính trực thuộc... Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa phát huy mạnh mẽ vai trò là đô thị trung tâm, đầu tàu kinh tế của tỉnh… Do vậy, để xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng và phát triển TP. Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những mục tiêu đặt ra

Nghị quyết số 29-NQ/TU đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng TP. Bắc Kạn tương xứng với vị trí đô thị trung tâm của tỉnh, là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư và du khách. Đưa thương mại, dịch vụ - du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại gắn với thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân…

Bên cạnh đó, Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12%/năm trở lên. Tăng thu ngân sách bình quân đạt 13%/năm. Thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế dịch vụ chiếm khoảng 58%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 38%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 4%. Thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; diện tích đất cây xanh toàn đô thị 12m2/người dân... Mục tiêu đến năm 2045, TP. Bắc Kạn có mức phát triển khá so với các địa phương trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Để đạt được mục tiêu và tầm nhìn nêu trên, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, như: Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, môi trường; hoàn thành mở rộng địa giới hành chính đáp ứng tiêu chí thành phố thuộc tỉnh. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các cụm công nghiệp và công trình công cộng; đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ - du lịch và sản xuất nông - lâm nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng đô thị thông minh.  Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng Đảng bộ thành phố Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh. Sớm xây dựng và ban hành chương trình hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết số 29-NQ/TU vào cuộc sống./.

Đăng Bách

Xem thêm