TP. Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Dù đã là tháng 6, song tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, nhiều nguồn vốn vẫn “đóng băng” chưa thể giải ngân. Địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án.

 Việc nâng cấp, cải tạo đường Đội Kỳ và đường Bàn Văn Hoan dự kiến hoàn thành 25/3/2022, tuy nhiên thơi gian được gia hạn hợp đồng đến 30/6/2022. Hiện nay, công trình vẫn đang được triển khai, thi công các hạng mục còn lại..

Công trình nâng cấp, cải tạo đường Đội Kỳ và đường Bàn Văn Hoan dự kiến hoàn thành 25/3/2022, tuy nhiên thời gian được gia hạn hợp đồng đến 30/6/2022. 

Năm 2022, thành phố Bắc Kạn giao thực hiện 20 công trình, trong đó có 05 công trình đang chuẩn bị được đầu tư, 15 công trình chuyển tiếp và đang thực hiện. Với số vốn được giao đến tháng 5 là trên 123 tỷ đồng cho 19 công trình, tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 5 là trên 38,5 tỷ đồng, đạt 31% so với kế hoạch.

Đến cuối tháng 5, nguồn vốn ngân sách Trung ương (tỉnh điều hành) 36 tỷ đồng, mới giải ngân được 270 triệu đồng, đạt 0,7% kế hoạch; nguồn vốn cân đối ngân sách (tỉnh điều hành) 600 triệu đồng, đã giải ngân đạt 2,8% kế hoạch; nguồn xổ số kiến thiết 8,5 tỷ đồng vẫn chưa giải ngân; nguồn vốn nước ngoài (ODA) hơn 19,7 tỷ đồng chưa giải ngân. Các nguồn vốn chủ yếu được giải ngân tập trung vào nguồn ngân sách của thành phố, nguồn này có tổng số vốn 58,3 tỷ đồng, trong đó: Nguồn cân đối ngân sách địa phương là 2 tỷ đồng đã giải ngân đạt 100% kế hoạch; nguồn thu tiền sử dụng đất 56,3 tỷ đồng, giải ngân được 36,3 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch. 

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn, đối với nguồn vốn nước ngoài (ODA) được giải vốn năm 2022 trên 19,7 tỷ đồng, Ban QLDA đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Văn bản số 781/UBND-XDCB ngày 12/5/2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh giảm vốn ODA ngân sách trung ương năm 2022 cho dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II. Lý do giảm vốn là Ban QLDA sẽ không được rút số vốn trên để sử dụng năm 2022. Theo quy định của nhà tài trợ, Chương trình này được triển khai thực hiện theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả; việc giải ngân vốn hằng năm phải dựa trên kết quả hoàn thành của các chỉ số (DLIs) được Kiểm toán Nhà nước xác minh hằng năm, nếu hạng mục nào không đảm bảo được các chỉ số theo DLIs sẽ không giải ngân vốn theo quy định. Do đó, dựa trên kết quả đã được Kiểm toán Nhà nước xác minh qua các năm, từ năm 2015 – 2017 thành phố Bắc Kạn đã không hoàn thành chỉ số giải ngân DLIs 3.2 (Chỉ số tăng thu ngân sách tại chỗ của thành phố hằng năm phải đạt từ 12% trở lên). Do vậy, dự án không còn nguồn vốn ODA để sử dụng năm 2022, vốn để thực hiện các phần việc còn lại chưa hoàn thành của dự án được lấy từ nguồn vốn đối ứng do ngân sách thành phố tự bố trí.

Ông Nguyễn Văn Duy- Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn cho biết: Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, nhân công tăng, cũng tác động rất lớn đến tiến độ của nhiều dự án. Trong thời gian tới, Ban QLDA sẽ tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ của nhiều dự án, kiến nghị các phòng, ban chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư xây dựng các dự án.

Hiện nay, Ban QLDA thành phố tiếp tục bám sát vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của thành phố để triển khai thực hiện tốt công việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, yêu cầu các đơn vị tập kết vật tư, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đối với đơn vị chậm tiến độ, Ban QLDA xử lý, xử phạt hợp đồng theo quy định.

Cùng với đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố chú trọng làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cử cán bộ có năng lực thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, dự án và lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.../.

Duy Khánh

Xem thêm