TP. Bắc Kạn: Công khai và minh bạch để phòng, chống tham nhũng

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền được tăng cường; các biện pháp phòng ngừa triển khai tích cực, đồng bộ hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định thi hành pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện.

Công tác đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố Bắc Kạn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trên nhiều lĩnh vực, qua đó cũng góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn đối thoại trực tiếp người dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhiều lĩnh vực.


Thực tế cho thấy, công tác quản lý đất đai là lĩnh vực rất dễ xảy ra các hành vi tham nhũng. Bà Tạ Thị Lan Anh- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn cho biết: “Khâu tiếp nhận và thẩm định hồ sơ là lĩnh vực dễ xảy ra các vấn đề tiêu cực, vì vậy Phòng đã tăng cường tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát. Trong công việc thực hiện công khai, minh bạch, điều này sẽ làm cho cán bộ nâng cao ý thức thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định, bởi mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để tư lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý. Công khai và minh bạch là chìa khóa then chốt nhằm bảo đảm đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả”.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, thông qua hoạt động kiểm tra nội bộ của các cơ quan đơn vị, trên địa bàn thành phố không phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng; năm 2021, thành phố đã thực hiện thanh tra 04/05 cuộc theo kế hoạch. Từ đầu năm 2022 đến ngày 31/05, Tòa án nhân dân thành phố tiếp nhận, xét xử 01 vụ/02 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Số người bị kết án về hành vi tham nhũng là 02 người.

Điểm mấu chốt phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được công khai, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và xã, phường; công khai và minh bạch về tài khoản thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; công khai, minh bạch về phương án đầu tư, phương án phân bổ nguồn lực, hoạt động của các dự án đầu tư công; công khai và minh bạch tất cả các khâu của công tác cán bộ như: Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng...

Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện tốt công tác kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát tài sản thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu... Qua đó góp phần quan trọng ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng.

Ông Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Cấp ủy, chính quyền thành phố luôn tạo được sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng. Công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả tích cực, tinh thần, trách nhiệm của đa số cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tình trạng lãng phí của công, lãng phí thời gian dần được khắc phục. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, Nhân dân giám sát.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; tăng cường công tác phối hợp với HĐND và MTTQ, các đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.../.

 Duy Khánh

Xem thêm