Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.504 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhìn chung ổn định, lượng hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 6.504 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 92,6% kế hoạch năm 2023.
Siêu thị WinMart Bắc Kạn cung ứng đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.Siêu thị WinMart Bắc Kạn cung ứng đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Theo đánh giá của Sở Công thương, hầu hết các mặt hàng, chủng loại được bày bán trên thị trường trong tỉnh phù hợp nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam - Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam - Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Bên cạnh đó, trong tháng 9/2023, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Bắc Kạn đạt 51.135 lượt người; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 35,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2023, tỉnh có 661.572 lượt khách, đạt 85% kế hoạch năm; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 462,7 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm./.

Xem thêm