Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2021 đạt 28 triệu USD

Hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2021 của tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2021 đạt 28 triệu USD, đạt 280% kế hoạch và tăng 120% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 20,5 triệu USD, đạt 683% kế hoạch, tăng 173% so với năm 2020; nhập khẩu đạt 7,5 triệu USD, đạt 107% kế hoạch, tăng 44% so với năm 2020.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là bột kẽm sun phát, ván dán, đũa gỗ, hoa quả qua sơ chế; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ván mỏng, túi giấy, vener, máy móc…

Mặc dù trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh Bắc Kạn đã có sự chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục đầu tư mở rộng các dự án phát triển vùng nguyên liệu và các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu; tăng cường xúc tiến đầu tư, sản xuất hàng xuất khẩu tại tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, hải quan, giám định chất lượng…/.

Bích Ngọc

Xem thêm