Tổng kết lớp đào tạo giảng viên quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 23/11, Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng tổ chức Hội thảo tổng kết lớp đào tạo giảng viên quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn.
Các đại biểu, học viên tham gia lớp học.

Các đại biểu, học viên tham gia lớp học.

Dự Hội thảo có ông Ngô Tiến Dũng, giảng viên Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và Phát triển nông thôn.

Lớp học quản lý dịch hại trên cây ăn quả chia thành 02 lớp, trong đó lớp học TOP gồm 30 học viên là công chức, viên chức trực thuộc ngành nông nghiệp, lớp học FFS gồm 50 học viên là nông dân sản xuất cam quýt trên địa bàn xã Quang Thuận.

Qua 24 ngày học tập trung, các học viên đã được trang bị những kiến thức về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), áp dụng các nguyên tắc IPM, IPHM trong sản xuất cây ăn quả. Kỹ năng, phương pháp tổ chức lớp học hiện trường, kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm.
Học viên lớp FFS với thời gian học 12 ngày được trang bị các giải pháp, kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ, sinh thái, kiến thức chuyên sâu về giống, đất, phân bón, thuốc BVTV, nhận biết, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cam quýt. Xác định được nguyên nhân làm ô nhiễm đất, nguồn nước, gây suy thoái đất, từ đó có biện pháp cải tạo và bảo vệ đất, môi trường sinh thái.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến học viên tại buổi Hội thảo.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến học viên tại buổi Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu, học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề nghị có thêm các lớp học, lớp tập huấn nhằm hướng dẫn người dân nhận biết các tác nhân gây bệnh ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, các biện pháp phòng trừ, nâng cao chất lượng cây ăn quả, cây lương thực.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Dịp này, Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn đã trao Giấy chứng nhận cho công chức, viên chức, học viên hoàn thành khóa học. Sau lớp đào tạo này, các học viên là công chức, viên chức ngành Nông nghiệp có thể lên lớp giảng dạy, tập huấn tại địa phương mình./.

Xem thêm