Tổng kết, đánh giá tác động của Dự án "Nước sạch và vệ sinh"

Sáng 26/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tổng kết Dự án “Nước sạch và vệ sinh” do Hội Chữ thập đỏ Ý (Italia) tài trợ. Tới dự có ông Lê Thế Chương- Phó trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở: Y tế, Tài nguyên & Môi trường cùng các tình nguyện viên tham gia thực hiện Dự án thuộc 2 xã Mỹ Thanh và Dương Phong (Bạch Thông).

Sáng 26/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tổng kết Dự án “Nước sạch và vệ sinh” do Hội Chữ thập đỏ Ý (Italia) tài trợ. Tới dự có ông Lê Thế Chương- Phó trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở: Y tế, Tài nguyên & Môi trường cùng các tình nguyện viên tham gia thực hiện Dự án thuộc 2 xã Mỹ Thanh và Dương Phong (Bạch Thông).

Tổng kết, đánh giá tác động của Dự án “Nước sạch và vệ sinh”.
 Dự án góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, tăng tỉ lệ tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch.

Dự án “Nước sạch và vệ sinh” thực hiện từ tháng 2/2017 đến hết tháng 7/2018 với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng, triển khai với nhiều hoạt động như: Khảo sát đánh giá ban đầu về thực trạng đời sống của 2 xã; tổ chức truyền thông về thay đổi hành vi vệ sinh cho 576 người dân và 216 học sinh trường học; tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, hưởng ứng tham gia Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2017, 2018, thu hút 700 lượt người tham gia; hỗ trợ xây dựng 155 nhà vệ sinh (trong đó có 24 nhà tự hoại, 131 nhà vệ sinh hai ngăn sinh thái), cấp 162 bồn chứa nước (tăng 22 bồn so với dự kiến ban đầu) với dung tích 1.500 lít/bồn…

Theo đánh giá, Dự án đã góp phần cải thiện nhận thức về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, người dân của 2 xã đã thực hiện vệ sinh tốt, có trách nhiệm với môi trường sống xung quanh. Cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi, điển hình như: Tỷ lệ số hộ có rác xung quanh nhà giảm từ 45,7% xuống còn 38,3%; nước thải, phân gia súc quanh nhà giảm từ 34,3% xuống còn 25,5%; hố xí, nhà vệ sinh đạt chuẩn tăng, trong đó hố xí tự hoại  từ 25,5% tăng lên 34.6%, hố xí 2 ngăn tăng từ 26,5% lên 45%.

Các công trình nước sạch, vệ sinh được hỗ trợ đã và đang giúp người dân nâng cao sức khỏe, phát triển kinh tế hộ gia đình. Các địa phương tham gia hoạt động của Dự án đã có thêm nhiều kinh nghiệm, xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên có đủ khả năng thực hiện truyền thông, từ đó tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả Dự án, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thu Hường

Xem thêm