Tổng kết Cuộc thi “Xây dựng video clip hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục và vui chơi cùng trẻ”

Chiều 31/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết Cuộc thi “Xây dựng video clip hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục và vui chơi cùng trẻ” cấp học Mầm non.

Tham gia cuộc thi có 52 cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non trên địa bàn các huyện, thành phố xây dựng 36 video clip theo các chủ đề phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm - kĩ năng xã hội dành cho đối tượng trẻ nhà trẻ, mẫu giáo.

Ảnh: Đồng chí Ma Thế Quyên-Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo trao giải cho các tác giả đạt giải A của cuộc thi
 Đồng chí Ma Thế Quyên- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải A.

100% sản phẩm tham gia dự thi đều lựa chọn đúng nội dung, gần gũi, quen thuộc, dễ thực hiện, lồng ghép được nhiều mục tiêu trong một hoạt động, lĩnh vực phát triển đối với trẻ, giúp phụ huynh dễ hướng dẫn và vui chơi cùng trẻ tại gia đình nhất là trong thời điểm giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả cuộc thi có 11 giải A, 14 giải B và 11 giải C. Ban Tổ chức đã trao phần thưởng và Giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải./.

Phương Thảo

Xem thêm