Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 03/01, Báo Bắc Kạn, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng  ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh.

Năm 2022, thực hiện thi đua thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua của đơn vị. Các phong trào thi đua; công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua triển khai thực hiện hiệu quả.

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và nhất trí đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là: Các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước và truyền thống các ngành. Đăng ký, phát động, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua…

Hội nghị đã bình xét; suy tôn 04 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó Báo Bắc Kạn được suy tôn nhận Cờ thi đua; 03 đơn vị được suy tôn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu Trưởng Khối thi đua; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được bầu Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023./.

Xem thêm