Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012

Sáng 14/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2012; kết quả thực hiện các quy chế phối hợp và xây dựng chương trình công tác năm 2013.
Dự hội nghị có  đồng chí Đỗ Văn Quảng-  Vụ phó Vụ II, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh chủ trì hội nghị. 
Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 ảnh 1
Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã mở được 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho 120 cán bộ chủ chốt các cơ quan; phát hành 03 số Bản tin phòng, chống tham nhũng với 1.500 cuốn; cấp phát 243 cuốn Bản tin Trung ương tới các địa phương. Tỉnh đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo đôn đốc; tham mưu xây dựng các báo cáo; đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng; nắm tình hình qua các kênh thông tin để đề xuất xử lý; xử lý nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với cải cách thủ tục hành chính. Các đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế giao khoán, quản lý, sử dụng biên chế, quản lý tài chính; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Trong năm chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Nhà nước. 
Hiện đã có 52 cơ quan, đơn vị, địa phương được rà soát với 3.460 người kê khai tài sản, đã có 3.373 người thực hiện. Các đơn vị, cơ quan thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác. Một số cơ quan như Kho bạc Nhà nước; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường đã luân chuyển nhiều vị trí cán bộ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. 
Thanh tra tỉnh đã thực hiện 04 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công an tỉnh ra quyết định kỷ luật 03 lãnh đạo Công an huyện Bạch Thông do liên đới trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tại đơn vị trong năm 2010. Vườn Quốc gia Ba Bể cách chức 01 trạm trưởng kiểm lâm , cảnh cáo 01 kiểm lâm viên, luân chuyển 02 trạm trưởng kiểm lâm liên quan đến việc để xảy ra khai thác rừng trái phép. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật Đảng và giáng chức 01 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
Cho đến hết năm, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 167 cuộc thanh, kiểm tra và đã kết thúc 149 cuộc. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 2,4 tỷ đồng; hơn 467m2 đất. Ngành kiến nghị thu hồi hơn 2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hơn 467m2 đất; kiến nghị khác hơn 447 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 03 cá nhân; đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã tiếp nhận 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo; ngành thanh tra tiếp nhận, xử lý 184 đơn thư. Tỉnh đã giải quyết 23/29 vụ việc khiếu nại và 3/5 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 01 vụ với 02 bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông xét xử 01 vụ với 02 bị cáo về tội nhận hối lộ. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa được triển khai thường xuyên; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan; công tác thanh, kiểm tra còn hạn chế; một số vụ việc dư luận quan tâm nhưng xử lý sau thanh tra còn kéo dài, gây mất lòng tin trong quần chúng nhân dân… Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung cần tăng cường thực hiện luân chuyển cán bộ theo hướng phòng ngừa tham nhũng; triển khai hình thức thi tuyển công chức thay cho xét tuyển trong năm 2013; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền… 
Bước sang năm 2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên mọi mặt. Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã được phát hiện; thực hiện tốt công tác cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp; xử lý nghiêm minh, trừng trị nghiêm khắc đối tượng tham nhũng; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Đường đánh giá năm 2012 tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị đã kiên quyết hơn từ phát hiện các hành vi cho tới xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng chí nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, các cấp, ngành và toàn dân phải nỗ lực thực hiện. Trong đó, phải tập trung cho công tác phòng là chủ yếu. Năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả nhưng rõ ràng công tác phát hiện chưa tương xứng với thực tế dư luận phản ánh; sự phối hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ. Năm 2013, các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện kịp thời các hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng tham nhũng./.
Tuấn Sơn

Xem thêm