Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn:

Tổng kết công tác phát thanh, truyền hình năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 12/01, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát thanh, truyền hình năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuyên truyền có chiều sâu các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, phản ánh kịp thời các chuyến thăm và làm việc của các lãnh đạo Trung ương tại tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã thực hiện trên 40 buổi truyền hình trực tiếp, tường thuật trực tiếp và tiếp sóng trực tiếp các đài Trung ương và một số đài địa phương nhân các sự kiện lớn của đất nước; các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao lớn... Bố trí phát sóng các phim ngắn, phim tài liệu về gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp); các phim tài liệu do VTV, VOV cung cấp…

Thực hiện tiếp nhận, biên tập, duyệt phim đảm bảo nguồn phim phục vụ phát sóng. Sản xuất 125 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Tày - Nùng, Mông, Dao cộng tác với kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đăng tải lên trang thông tin điện tử tổng hợp (địa chỉ http://backantv.vn) các chương trình phát thanh, truyền hình một cách kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước cũng như của địa phương.

Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn duy trì thời lượng phát sóng truyền hình là 19h15 phút/ngày, trong đó phát sóng mới là 9h15 phút/ngày, phát lại là 5h15 phút/ngày, còn lại tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Thời lượng phát sóng phát thanh là 19h15 phút/ngày, trong đó phát mới 6h25 phút, phát lại 8h05 phút, còn lại tiếp sóng VOV.

Thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao tại Quyết định 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023.

Các đại biểu đã tham luận, đề xuất nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, thực hiện tốt hơn công tác phối hợp, cộng tác.

Đồng chí Hoàng Đức Chí, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tặng giấy khen cho các tập thể thường xuyên cộng tác trong năm 2023.

Đồng chí Hoàng Đức Chí, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tặng giấy khen cho các tập thể thường xuyên cộng tác trong năm 2023.

Năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng thông tin; mở thêm chuyên mục, chuyên đề, nhằm tuyên truyền tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023.

Tích cực đổi mới và tăng cường trao đổi, hợp tác sản xuất, chia sẻ thông tin, nội dung chương trình với các đài, các đơn vị truyền hình. Tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát, hoàn thiện các quy chế hoạt động của cơ quan; sắp xếp các phòng chuyên môn, cơ cấu lại nguồn nhân lực theo đề án vị trí việc làm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả mà Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung làm tốt trong năm 2024, như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kịp thời tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của tỉnh. Cần nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; chất lượng hình ảnh và chất lượng phát sóng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình MTQG và tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân, để làm giảm các hành vi vi phạm...

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tặng giấy khen cho các cộng tác viên tiêu biểu năm 2023.

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tặng giấy khen cho các cộng tác viên tiêu biểu năm 2023.

Tại hội nghị, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã khen thưởng đối với 12 tập thể thường xuyên cộng tác thực hiện các chương trình và 30 cá nhân cộng tác viên tiêu biểu năm 2023./.

Xem thêm