Tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 26/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các huyện, thị xã và một số ban, ngành đoàn thể trong tỉnh.

Sáng 26/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các huyện, thị xã và một số ban, ngành đoàn thể trong tỉnh.

n
 

Báo cáo đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008 - 2012 cho thấy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả. Hầu hết các mục tiêu cụ thể của chương trình đặt ra đều được chú trọng đẩy mạnh và về cơ bản đã đạt mục tiêu đề ra. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 25.749 buổi tuyên truyền, tập huấn giới thiệu văn bản và thực hiện lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật vào các hội nghị, cuộc họp với trện 1 triệu lượt người tham dự. Biên soạn, in ấn và cấp phát trên 1,3 triệu cuốn tài liệu giới thiệu văn bản pháp luật.

Các câu lạc bộ pháp luật hoạt động hiệu quả, góp phần thiết thực vào tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn có 100 Câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”, 1 CLB “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, 33 CLB “Pháp luật và đời sống”, 114 CLB “Thanh niên và pháp luật”. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý đã kịp thời giải thích những vướng mắc về pháp luật của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với pháp luật, hạn chế tranh chấp khiếu kiện trong cộng đồng dân cư…

Có thể khẳng định rằng, cùng với các công tác khác, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn tiếp theo, để thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác thi hành pháp luật, gắn công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với các phong trào vận động quần chúng khác để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân./.

Phạm Ngân

Xem thêm