Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Dự tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục và đào tạo cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29, vẫn còn tồn tại, hạn chế, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để sớm khắc phục, đó là: Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo còn hạn chế; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa được tham gia nhiều trong việc thẩm định, phân bổ kinh phí và tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; việc thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo còn gặp nhiều khó khăn....

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu góp ý tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trên cơ sở báo cáo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện quyết liệt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 29-NQ/TW./.

Xem thêm