Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 11.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, tổng dư nợ cấp tín dụng tính đến hết tháng 6/2022 đạt 11.147 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2021, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 11.000 tỷ đồng ảnh 1
Người dân thực hiện giao dịch tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, dư nợ cho vay là 10.957 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp 190 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn 2.663 tỷ đồng, chiếm 23,9% trong tổng dư nợ, tăng 13,5% so với cuối năm 2021, tăng 30,2% so với cùng kỳ; dư nợ trung, dài hạn đạt 8.484 tỷ đồng, chiếm 76,1% trong tổng dư nợ, tăng 1,3% so với cuối năm 2021, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Về thị phần tín dụng, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước 7.700 tỷ đồng, chiếm 69,1% trong tổng dư nợ, tăng 0,9% so với cuối năm 2021, tăng 7,8% so với cùng kỳ; chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần 903 tỷ đồng, chiếm 8,1%, tăng 15,8% so với cuối năm 2021, tăng 28,1% so với cùng kỳ; chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 2.544 tỷ đồng, chiếm 22,8%, tăng 10,4% so với cuối năm 2021, tăng 11% so với cùng kỳ./.

H.V

Xem thêm