Toàn tỉnh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,98%

Theo thông tin của Sở Giaó dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của toàn tỉnh năm nay đạt 98,98%, cao hơn nhiều so với năm trước.

Theo thông tin của Sở Giaó dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của toàn tỉnh năm nay đạt 98,98%, cao hơn nhiều so với năm trước.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn so với năm trước.
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn so với năm trước.

Đối với hệ THPT số thí sinh đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh là 2.527, đạt tỷ lệ 98,98%. Trong đó tốt nghiệp loại giỏi có 39 thí sinh, loại khá có 313 thí sinh. Trường có tỉ lệ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Bắc Kạn, PTDT nội trú Bắc Kạn. Đối với hệ GDTX: Số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 625, đạt tỷ lệ 95,42%. Trong đó tốt nghiệp loại giỏi không có; loại khá 15 thí sinh. Trung tâm GDTX Chợ Mới có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất, 99,19%.

Với tinh thần thực hiện nghiêm túc của các thành viên trong hội đồng chấm thi đã đảm bảo bí mật, chấp hành nghiêm túc quy chế chấm thi. Kết quả kỳ thi cho thấy sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã tổ chức ôn luyện kiến thức kỹ lưỡng trong quá trình học tập. Hội đồng coi thi đã thực hiện đúng quy chế coi thi tốt nghiệp THPT năm 2014 mà Bộ GD&ĐT đã quy định.

Bích Ngọc

Xem thêm