Toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 660 tỷ đồng

Năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) được Bộ Tài chính giao là 737 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao là 800 tỷ đồng. Đến nay, đã có 4 đơn vị hoàn thành vượt mức thu ngân sách.

Toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 660 tỷ đồng ảnh 1
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn hướng dẫn người dân thủ tục về thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, tính đến hết ngày 15/11, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 664,4 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán Trung ương và 83% dự toán tỉnh giao; đã có 4/10 đơn vị thu đạt và vượt dự toán được giao. Cục thể: Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn) thu đạt trên 46 tỷ đồng, bằng 177,8% kế hoạch; huyện Ba Bể thu đạt trên 47,6 tỷ đồng, bằng 123,8% kế hoạch; huyện Bạch Thông thu đạt trên 16,8 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch; huyện Chợ Mới thu đạt trên 16 tỷ đồng, bằng 109,4% kế hoạch.

Để hoàn thành kế hoạch được giao, từ nay đến hết năm, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh; tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp, giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước./.

Hoàng Vũ

Xem thêm