Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Thực hiện Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, ngày 01/02, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo:

Thực hiện Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, ngày 01/02, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo:

1. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thành phố:Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”.

2. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định.

3. Các đơn vị, địa phương phối hợp, khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm