Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ổn định

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác TNTG tỉnh chủ trì.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, tình hình TNTG trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các hoạt động TNTG cơ bản tuân thủ pháp luật, theo hiến chương, điều lệ, tôn chỉ mục đích của tổ chức tôn giáo. Đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chỉ đạo công tác TNTG tỉnh đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo, triển khai phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TNTG trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong tín đồ tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo TNTG tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo TNTG tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo TNTG tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong công tác TNTG năm 2023; đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 được nêu tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo TNTG tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo những nội dung thuộc lĩnh vực mình, ngành mình phụ trách. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực TNTG. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào có đạo; công tác chỉ đạo phải linh hoạt, đúng quy định của pháp luật…/.

Xem thêm