Tỉnh đoàn Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn

Trong 7 ngày (15 - 21/11) Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức, năng lực cho 110 học viên là bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên trách huyện, thành đoàn.

Đồng chí Triệu Tiến Trình - Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Đồng chí Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận cho học viên.

Nội dung tập huấn gồm 11 chuyên đề: Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh; vai trò của các cấp bộ Đoàn trong việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao năng lực chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội; một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đoàn; hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên;

Công tác đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh; công tác giáo dục đoàn viên trên không gian mạng; nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng cho thành viên CLB Lý luận trẻ các cấp; nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật trong theo dõi, nắm bắt, xử lý, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội; Luật Thanh niên 2020; chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội và thực tế tại cơ sở…/.

Huyền Thương

Xem thêm