TIN NẮNG NÓNG

Ngày 14/5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở Bắc Kạn có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, độ ẩm thấp nhất 66-74%.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày mai, ở tỉnh Bắc Kạn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 50 – 60%.

Cảnh báo: Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 – 16 giờ. Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/5.
 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm