Tiếp xúc cử tri chuyên đề về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

BBK - Sáng 03/10, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV lấy ý kiến đối với dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Các vị ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Các vị ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri có các vị ĐBQH: Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh như: Tòa án nhân dân, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân; Bộ Chỉ huy Quân sự; Sở Tư pháp; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Đoàn Hội thẩm nhân dân. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố Bắc Kạn gồm: Tòa án nhân dân, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi hội Luật gia, Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Bắc Kạn; cử tri đang công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn... cùng các điểm cầu TAND cấp huyện.

Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) gồm 151 Điều, được bố cục thành 09 chương; trong đó, bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 07 điều. So với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Dự thảo luật giảm 02 chương, tăng thêm 54 điều. Dự thảo Luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 06 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023.

Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) kế thừa những quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 còn phù hợp, đồng thời, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Cử tri và các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Cử tri và các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Tại Hội nghị, cử tri và đại biểu các ngành cho ý kiến tập trung vào những nội dung như: Quy định nội hàm quyền tư pháp; về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án; về hoàn thiện tổ chức bộ máy của Tòa án; về đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tòa án; thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia để bảo đảm độc lập tư pháp; đổi mới chế định nhân dân tham gia xét xử…

Ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV./.

Xem thêm